Pred hipnozo ima danes ogromno ljudi veliko strahospoštovanja, čeprav jo že vrsto let uporabljamo pa odpravljanje številnih težav povezanih s telesnim in duševnim stanjem ljudi. Medicinska hipnoza je zelo koristna metoda za odpravljanje različnih osebnostnih motenj, fobij, psihične izčrpanosti, tesnobe in še mnogo drugega.

Res pa je, da je uspešnost hipnoze odvisna od številnih dejavnikov. Poleg tega, da mora biti hipnoza opravljena v sproščenem in umirjenem okolju, je pomembno, da so pacienti zanjo dovolj motivirani in da jo opravlja usposobljen terapevt.

Usposobljenost terapevta je ključnega pomena za varno hipnozo

Najslabši možen izid hipnoze je zagotovo nekvalificiran terapevt brez ustrezne izobrazbe. Čeprav velja hipnoza za zelo enostavno terapevtsko tehniko, pa je potrebno zanjo imeti tudi veliko izkušenj.

Izkušen terapevt pacienta nadzorovano vodi v hipnotični trans, v katerem se bo počutil umirjeno in sproščeno. Z izkušnjami terapevt pravočasno prepozna kakršnekoli motnje v procesu hipnoze in temu primerno odreagira. Nikakor ne smemo medicinsko hipnozo enačiti z odrsko, ki je namenjena zabavanju ljudi in jo najpogosteje izvajajo laiki. V tem primeru je takšna hipnoza celo nevarna.

Motivirani pacienti so do hipnoze bolj dojemljivi

Pri pacientih sta pogosto prisotna strah in dvom, da je hipnoza nevarna. To pri mnogih vzbudi občutek strahospoštovanja, ki lahko močno vpliva tudi na sposobnost dojemanja terapevtovih sugestij. Največji skeptiki se pogosto sprašujejo, kaj se zgodi, če se iz hipnoze ne zbudijo. Vendar pa je ta bojazen popolnoma odveč, saj gre bolj za spremenjeno stanje zavesti, kot pa spanje.

Na uspešnost hipnoze poleg strahu vpliva tudi motivacija pacientov. V populaciji obstaja od 5 do 10 % ljudi, ki zanjo sploh niso dojemljivi. Nekateri si že pred obiskom dopovedujejo, da se ne bodo pustili hipnotizirati in to so vsi dejavniki, ki lahko močno vplivajo na uspešnost terapije. Če je motivacija pacientov večja, bo tudi hipnoza uspešnejša.