Katere vrste toplotne črpalke so vam na voljo

Toplotne črpalke so vam dandanes na trgu na voljo v najrazličnejših vrstah oziroma tipih. Med seboj pa se predvsem razlikujejo glede na medij, iz katerega črpajo vodo. Poznane so na primer toplotne črpalke zrak voda. Te pridobivajo toploto iz okoliškega zraka. Veljajo za daleč najbolj uporabljene med vsemi vrstami toplotnih črpalk, ker so primerne za skorajda prav vsa okolja.

Toplotna črpalka zrak/voda ima nekoliko nižji izkoristek v primerjavi z drugimi tipi takšnih naprav. Kljub temu pa je njen izkoristek v primerjavi s tradicionalnimi energenti še vedno precej boljši.

Kako delujejo toplotne črpalke zemlja voda

Drugi tip toplotne črpalke lahko poimenujemo tudi geotermalna toplotna črpalka. Toploto pridobiva iz tal pod objektom. Takšna vrsta toplotne črpalke zlahka lahko doseže izjemno visoke izkoristke. Kljub temu pa je zaradi svojega specifičnega delovanja primerna če za nekatera okolja oziroma lokacije.

Prvi pogoj za namestitev takšne naprave je ta, da morajo biti tla pod poslopjem primerna za izdelavo precej globoke vrtine oziroma izkopa. Tja je položen sistem cevi, ki nato iz zemlje pridobivajo toploto. Večja slabost takšne toplotne črpalke je zagotovo tudi njena cena. Izdelava vrtine predstavlja za marsikoga preveč veliko investicijo.

Delovanje toplotne črpalke voda voda

Toplotna črpalka voda voda je po svojem delovanju še najbolj podobna črpalki tipa zemlja voda. Razlikujeta se v tem, da črpalka voda voda toploto pridobiva iz okoliških voda. To pomeni, da za nameščanje takšne naprave v neposredni bližini objekta potrebujemo jezero, reko ali pa podzemno vodo. Naprava ima v primerjavi z drugimi tipi najvišje možne izkoristke. Podobno kot to velja za geotermalne črpalke, pa so te redkeje uporabljene – zaradi omejenega področja delovanja in precej visoke investicije.

Delovanje toplotnih črpalk zrak zrak

Toplotna črpalka zrak zrak toploto pridobiva iz okoliškega zraka. Toploto nato uporabi direktno za ogrevanje prostora s toplim zrakom. Tudi vse klimatske naprave lahko smatramo kot tovrstne toplotne črpalke.…